Bescherming van persoonsgegevens

U hebt recht op privacy en in dit verband op bescherming van uw persoonsgegevens. Dit zijn gegevens waarmee u direct of indirect kunt worden geïdentificeerd, bijvoorbeeld uw voornaam, achternaam, e-mailadres, enz.

U wordt beschermd overeenkomstig de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018), betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR).

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u recht op duidelijke, volledige en gemakkelijk te begrijpen informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Doeleinden van de verwerking en rechtsgrondslag

De Belgische Rijbewijs is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die zij in het kader van de uitvoering van haar wettelijke taken verwerkt. Dit houdt in dat hij, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens vaststelt.

Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt op basis van de opdrachten van de Belgische Rijbewijsssite en de aangeboden diensten.

Er worden ook bepaalde persoonsgegevens verzameld en verwerkt:

 • Om uw bestanden te verwerken
 • om je te antwoorden
 • voor statistische doeleinden
 • om onze diensten te verbeteren

Verwerkte gegevens

In het algemeen :

 • Persoonsgegevens mogen alleen worden verzameld en verwerkt om aan uw verzoek om informatie te voldoen.
 • De persoonsgegevens worden niet voor commerciële doeleinden verwerkt.
 • U hebt het recht uw persoonsgegevens te raadplegen, de juistheid ervan te controleren en eventuele fouten te laten corrigeren. In dit verband heeft u recht op informatie door contact met ons op te nemen via e-mail contact@lepermisbelge.com.

Op de website :

De Belgische Rijbewijs hecht veel belang aan de privacy van de gebruikers. De informatie op deze site is beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt.

Voor statistische doeleinden en ter verbetering van de inhoud van de site kunnen de volgende (anonieme) gegevens worden verzameld, die niet aan uw IP-adres zijn gekoppeld:

 • gebruikte zoekmachine ;
 • gebruikte trefwoorden ;
 • site waar je vandaan kwam;
 • kijktijd per pagina ;
 • geraadpleegde pagina's ;
 • datum en tijd van toegang ;
 • browser mogelijk gebruikt ;
 • platform en/of besturingssysteem dat op uw computer is geïnstalleerd;

Wanneer een link u naar een ander portaal, website, online applicatie of sociaal netwerk leidt, dient u de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens van deze diensten te raadplegen.

Gebruik van cookies

De website maakt gebruik van zogenaamde "cookies", kleine informatiebestanden die door de server van een website via de browser tijdelijk of permanent op uw computer of apparaat worden opgeslagen en die het gebruik van de website vereenvoudigen, aanvullen en personaliseren.

In uw browser kunt u de opslag van cookies uitschakelen of opgeslagen cookies verwijderen, maar dit kan leiden tot een verminderde functionaliteit, een vertraging of de onmogelijkheid om bepaalde delen van de website te gebruiken.

Voor meer informatie over cookies en hoe u deze afhankelijk van het gebruikte type browser kunt verwijderen, verwijzen wij u naar de volgende website: www.allaboutcookies.org.

Wij gebruiken de volgende cookies:

 • Strikt noodzakelijke cookies

Dit zijn cookies die u in staat stellen de website te bekijken, de functies op de website te gebruiken (zoals uw winkelwagentje bij een bestelling) en toegang te krijgen tot beveiligde en geregistreerde gebieden. Als het gebruik van deze cookies wordt uitgeschakeld, kunnen bepaalde onderdelen van de website niet meer correct worden gebruikt.

 • Functionele cookies

Dit zijn de cookies waarmee wij uw keuzes en voorkeuren (zoals taalkeuze, enz.) kunnen onthouden om de gebruiksvriendelijkheid van de website te vergroten en u relevantere informatie te kunnen presenteren.

 • Prestatiecookies

Dit zijn de cookies die tot doel hebben informatie te verzamelen over de manier waarop u de website gebruikt, zoals informatie over de pagina's die u bezoekt of het aantal foutmeldingen dat verschijnt, om het gebruik van de website te analyseren en te optimaliseren.

Prestatiecookies zijn ook bekend als analytische cookies. Het is mogelijk dat de door het gebruik van deze cookies verstrekte informatie door een derde partij wordt verzameld. Deze derden werken als onderaannemers voor de Belgische Rijbewijs om informatie te verstrekken ter verbetering van de website en zijn diensten. Hieronder vindt u informatie over deze derden en hoe zij de via cookies verzamelde informatie gebruiken.

 • Google Analytics

De website maakt gebruik van Google Analytics. Deze webanalysedienst, die wordt aangeboden door Google Inc ("Google"), maakt gebruik van analytische cookies. De door de cookie verzamelde informatie over het gebruik van de website door een bezoeker en het IP-adres van de bezoeker worden naar Google gestuurd en daar opgeslagen.

Google kan deze informatie gebruiken voor de volgende doeleinden

 • Adverteerders en ad-hostingsites voorzien van rapporten over webreclameactiviteit en ervoor zorgen dat uitgevers van websites worden betaald.
 • Om eigenaren van websites en toepassingen die Google Analytics gebruiken te helpen begrijpen hoe bezoekers hun sites of toepassingen gebruiken.
 • Fraude en andere veiligheidsrisico's opsporen en bestrijden om gebruikers en partners te beschermen.
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • Het verbeteren van zijn producten.

Voor al deze activiteiten, met uitzondering van de ondersteuning van website- en applicatie-eigenaren, is Google de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens. Zij is derhalve verantwoordelijk voor de verwerking van de verzamelde gegevens over uw gebruik van de website.

Hoe kunt u de naar Google verzonden informatie beheren?

Hieronder staan manieren waarop u de informatie kunt beheren die uw webbrowser deelt wanneer u de website bezoekt:

 • Als u niet wilt dat Google Analytics in uw browser wordt gebruikt, kunt u de Google Analytics browserextensie installeren. Meer informatie over Google Analytics en privacy
 • Als u bent aangemeld bij uw Google-account, kunt u sommige gegevens die Google verzamelt over de sites en toepassingen die u bezoekt, bekijken en wijzigen, afhankelijk van uw accountinstellingen.
 • Met de privébrowsingmodus in Chrome kunt u op internet surfen zonder dat webpagina's en bestanden worden opgeslagen in uw browsegeschiedenis. Cookies worden verwijderd nadat u alle vensters en tabbladen in de privé-browsingmodus hebt gesloten. Uw bladwijzers en instellingen blijven bewaard totdat u ze verwijdert.

Bewaartermijn

Voor uw gegevens die door de Belgische Rijbewijs worden verwerkt, wordt de bewaartermijn bepaald door de Belgische Rijbewijs met inachtneming van de desbetreffende wettelijke en reglementaire termijnen en de bepalingen van het archief van het Koninkrijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de DPO via e-mail contact@lepermisbelge.com.

De bewaartermijn voor uitwisselingen met de DPO via het contactformulier en e-mail is 5 jaar. Uitzondering: indien uw gegevens met het oog op een gerechtelijke procedure langer moeten worden bewaard, zullen zij worden bewaard gedurende de tijd die deze procedure vereist.

Beveiliging

De Belgische Rijbewijs garandeert de veiligheid (integriteit en vertrouwelijkheid) van uw persoonsgegevens. Zij zijn beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies en ongeoorloofde wijzigingen.

Hiervoor gebruiken wij beveiligingstechnieken en -procedures die wij om veiligheidsredenen niet op deze pagina beschrijven, maar u moet weten dat er passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen worden genomen om een op de risico's afgestemd veiligheidsniveau te waarborgen.

Recht op toegang, rectificatie, verzet en schrapping

Recht op toegang

U heeft het recht ons te vragen of wij uw gegevens gebruiken. Als we dat doen, krijgt u een kopie van uw gegevens.

Recht op correctie

Als uw gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, laat het ons weten en wij zullen de nodige correcties aanbrengen.

Recht op bezwaar

Het recht van verzet stelt u in staat het gebruik van uw persoonsgegevens onder bepaalde voorwaarden te weigeren.

De verwerking van persoonsgegevens door de Belgische Rijbewijs is hoofdzakelijk gebaseerd op wetteksten. In dat geval kunt u geen gebruik maken van uw recht van verzet.

Recht op wissen

U heeft het recht te vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen wanneer u de juistheid van de persoonsgegevens betwist gedurende een periode die "le permis belge" in staat stelt de juistheid van uw gegevens te controleren.

De beperking van de verwerking is niet van toepassing in de volgende gevallen:

 • voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen,
 • ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon.

Recht op overdraagbaarheid

U hebt het recht om uw persoonsgegevens rechtstreeks te laten verzenden.
Uw verzoek wordt binnen 30 kalenderdagen behandeld. Als uw verzoek complex is of als onze diensten te maken krijgen met een groot aantal verzoeken, wordt deze termijn met 60 dagen verlengd.

Contact - Klachten

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO) op het volgende adres

De Belgische Rijbewijs
Ter attentie van de DPO
Rue Dieudonné Lefèvre 17
1020 Brussel
België
E-mail: contact@lepermisbelge.com

Indien u van mening bent dat de Belgische Rijbewijs uw persoonsgegevens niet in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving heeft verwerkt, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit en/of beroep in te stellen.

Een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit
Gegevensbeschermingsautoriteit
Pressestraat 35
1000 Brussel
E-mail: contact@apd-gba.be