Voorrangsregels

De voorrang op kruispunten.

6 minutes

Hoe benader je een kruispunt?

Emoji vragen hoe een kruispunt te benaderen

Voordat we het over de voorrang hebben, moeten we het eerst hebben over hoe je een kruispunt moet benaderen. Dit is waarschijnlijk de moeilijkste vaardigheid die je zal moeten aanleren.

Een kruispunt is een plaats waar 2 of meerdere wegen samenkomen. Het risico op een ongeval is hier hoog.
Wees dus zeer voorzichtig!

Stel je voor dat je een kruispunt nadert terwijl je aan het rijden bent.
Je moet de situatie analyseren en jezelf bepaalde vragen stellen.

 • Moet ik voorrang verlenen?
 • Heb ik voorrang?
 • Is er een oversteekplaats?
 • Indien het licht rood wordt, sta ik dan op een juiste plaatst?
 • Wanneer het overbelast is: mag ik rijden of zorg ik voor meer overbelasting?

De juiste voorrangsregel

De voorrangsregel houdt in dat je voorrang moet verlenen aan de bestuurders die van rechts op het kruispunt komen en dit wanneer:

 • er geen bevoegde agent;
 • Geen verkeerslichten;
 • Geen tekens zijn.

Op de tekening hiernaast moet de grijze auto voorrang verlenen aan de paarse auto. De paarse auto heeft dus voorrang.

De juiste voorrangsregel

Belangrijk

Wanneer een kruispunt overbelast is, mag je het kruispunt niet oprijden met als excuus dat je voorrang hebt.
Het is beter om voor het kruispunt te wachten om te vermijden het verkeer nog meer te hinderen.

Examen

Zelfs wanneer een bestuurder die van rechts komt stopt, behoudt hij zijn voorrang.
Jij moet nog steeds voorzichtig zijn en hem voorrang verlenen.

Bord, voorrang van rechts

Hoe zit het met kruispunten die verkeersborden bevatten? Hoe moet ik daarop reageren?

Als je het onderstaande driehoekig bord met een kruis tegenkomt, geldt ook de regel van de voorrang van rechts.

Met andere woorden, je moet enkel voorrang verlenen aan bestuurders die van rechts komen.

Voorrangsbord.

Stopbord

Wanneer je het stopbord tegenkomt, ben je verplicht te stoppen en moet je voorrang verlenen aan de bestuurders die zowel van links en rechts komen.

Stopbord

Belangrijk

Bij een Stopbord is het noodzakelijk dat de 4 wielen van het voertuig voor de witte lijn tot stilstand komen. (0 km/u)

Voorrangsbord

Wanneer je deze omgekeerde driehoek tegenkomt, moet je voorrang verlenen aan aan bestuurders die van links en rechts komen, maar je bent dan niet verplicht te stoppen.

Voorrang verlenen.
Vraag voor een rijbewijs ?
undefined
Zoals in de afbeelding hiernaast aangegeven ben je van plan om rechtsaf te slaan. Moet je voorrang verlenen aan de bestuurder die van links komen?

Rotonde

Bij het oprijden van een rotonde, heb je GEEN voorrang. Je moet dus voorrang geven aan elke bestuurder die zich op de rotonde bevindt.

Als jij je op een rotonde bevindt, heb je voorrang.

Bij het verlaten van een rotonde, moet je dit aangeven met de richtingaanwijzer .(Verplicht)

Bij het verlaten van van een rotonde, moet u uw richtingaanwijzer aanzetten (verplicht).

Verplichte rotonde.

Examen

De richtingaanwijzer is verplicht voordat je de rotonde oprijdt enkel als je van plan bent om de eerste afrit te nemen.

Vraag voor een rijbewijs ?
Je wilt een rotonde oprijden, moet je de rechterrichtingaanwijzer gebruiken?
Vraag voor een rijbewijs ?
Je wilt een rotonde oprijden, mag je de rechterrichtingaanwijzer gebruiken?

Het verhaal van de monitor

Bord voor voorrangsweg

Wanneer je dit bord ziet, betekent dit dat je op een voorrangsweg rijdt.
Ter herinnering, een voorrangsweg geeft aan dat je voorrang hebt op de volgende kruispunten.

Wanneer er zich een schuine zwarte streep op dit bord bevindt, geeft dit het einde van de voorrangsweg weer. Pas op!

Startbord voor voorrangsstrook
Bord einde voorrangsstrook

Bord voor voorrangskruispunt

In tegendeel tot een voorrangsweg, geeft dit bord weer dat jij voorrang hebt op de voertuigen die van rechts- en/of linksaf komen en dit ENKEL op het volgende kruispunt.

Bord voor voorrangskruispunt

Prioriteitssignaal

Bij een voorrangskruispunt, kan het zijn dat de weg niet in een rechte lijn verdergaat, deze kan dus draaien.
Zo’n kruispunten worden door dit bord weergegeven.

De brede witte bocht geeft de richting van de voorrangsweg weer . Met andere woorden, indien je rechtdoor rijdt (je volgt de bocht), heb jevoorrang op de bestuurder die zich links of tegenover jou bevinden.

Prioritaire route

Bord smalle doorgang

Wanneer de doorgang smal is, geven de volgende tekens aan welke bestuurder voorrang heeft.
Op dit bord, verwijst de rode pijl naar jou en verplicht je om voorrang te verlenen aan tegemoetkomende bestuurders.

Anderzijds, op dit bord, is het de witte pijl die van toepassing is voor jou.
Je hebt voorrang op de tegenliggers.

Tip: denk eraan dat het altijd de rechterpijl is waar je naar moet kijken!

Prioriteit van smalle doorgang, je moet voorrang geven.
Voorrang van smalle doorgang, je hebt voorrang.

Examen

Deze laatste twee borden zijn inderdaad voorrangsborden, ondanks hun kleuren en vormen. Wees voorzichtig.

Uitzonderingen op de voorrangsregel

Hier zijn enkele uitzonderingen op de voorrangsregel van rechts. In de volgende situaties, heb je geen voorrang en moet je voorrang verlenen.

 1. TREIN en TRAM hebben voorrang op alle andere weggebruikers.
  Voor meer informatie, bekijk les 5 van het 2de hoofdstuk nog eens goed.
 2. Wanner je een pad of aardeweg verlaat, moet je voorrang verlenen.
 3. Wanneer je een eigendom of parkeerterrein oprijdt of verlaat, moet je voorrang verlenen.
 4. Wanneer je een doorlopende fietspad overrijdt, moet je voorrang verlenen aan de fietsers en brommers.
  In tegendeel, wanneer het een fietssuggestiestrook is, is de voorrangsregel niet van toepassing en moet je dus geen voorrang verlenen.
 5. Gedurende een manœuvre, heb je geen voorrang, je moet bijgevolg voorrang verlenen.
 6. Wanneer een groep fietsers, voetgangers of ruiters een kruispunt oversteken, mag je hen niet onderbreken. Je moet bijgevolg voorrang verlenen.

Wat is een manoeuvre?

Een manoeuvre is een beweging waarbij je geen voorrang hebt. Dit zijn de manoeuvres die je moet kennen voor je theorie- en praktijkexamen.

 • Van rijstrook veranderen;
 • De weg oversteken;
 • Omkeren of achteruit rijden;
 • Oprijden of verlaten van een parkeerplaats;
 • Het betreden of verlaten van een privé domein.

Het principe van ritsen

Het principe van ritsen is om één op twee auto’s door te laten. Om dit principe toe te passen, is het nodig dat de volgende 2 voorwaarden van toepassing zijn :

 1. Een vermindering van het aantal rijstroken (versmalling);
 2. Sterk vertraagde verkeer (files).

Belangrijk

Ik herhaal, wanneer er geen files zijn, is het principe van ritsen NIET van toepassing. Je moet dus de verkeersborden of voorrangsregels respecteren.

Kortom: wanneer je op een vrije rijstrook rijdt, moet je beurtelings de voorrang verlenen aan de bestuurder die zich op de weg bevinden waar er een rijstrookvermindering isen dit voor het einde van de rijstrook.

Bijvoorbeeld, op dit beeld mag auto (1) niet rechtdoor rijden door de rijstrookvermindering.. Deze auto is verplicht om in te voegen op de linkerrijstrook.

Aangezien het juist voor de rijstrookvermindering is, heeft deze auto voorrang.

Auto (2) moet hem dus voorrang verlenen en achter hem rijden.

Auto (3) rijdt dan achter auto (2) en zo volgt de rest...

Het principe van ritsen

Ritsen bij 3 rijstroken

Laten we nu eens kijken naar de gang van zaken bij het ritsen bij 3 rijstroken.

Als je op een vrije rijstrook rijdt, moet je beurtelings voorrang verlenen, net voor de rijstrookvermindering.

Wie heeft er voorrang op deze afbeelding?

 1. Eerst auto (1) die op de rechterrijstrook rijdt;
 2. Nadien auto (2) die op de linkerrijstrook rijdt;
 3. Tot slot auto (3) die op de vrije rijstrook rijdt en zo gaat het verder..
Het principe van ritsen

Examen

Bij de toepassing van ritsen bij 3 rijstroken, wordt het wisselen van rijstrook niet als een manoeuvre beschouwd. Je hebt dus voorrang!

Vragenlijsten: Voorrangsregels

Test jouw kennis over dit hoofdstuk met onze op maat gemaakte vragenlijst!