Rijgeschiktheid

Drinken of rijden, je moet kiezen.

5 minutes

Rijgeschiktheid

Rijgeschiktheid

Hey TEAM!
In deze nieuwe les gaan we het hebben over veiligheid.
Het is niet ingewikkeld, maar je moet een paar regels onthouden.

We gaan verschillende punten bespreken: alcohol, alcoholcontrole, drugs en tenslotte het belang van slaap. Let op en vergeet niet te noteren!

Laten we beginnen met een opvallend aantal: in België is 1⁄4 van de verkeersslachtoffers te wijten aan alcohol.

Maar wat zijn de risico's als je onder invloed van alcohol of geneesmiddelen rijdt?

 • De bedenktijd verhoogt;
 • Reactietijd verhoogt;
 • Het visueel en gehoorvermogen vermindert;
 • De risicoperceptie vermindert.
Vraag voor een rijbewijs ?
Je bent onder invloed van alcohol of drugs. Word je reactietijd langer of korter?

Informatie

Het mengen van alcohol en drugs/medicijnen is een explosieve cocktail die het risico op verkeersongevallen sterk verhoogt.

Alcoholcontrole

Alcoholcontrole

Het doel van de alcoholcontrole door de politie is de hoeveelheid alcohol in het bloed van een weggebruiker te controleren.

Maar wie kan op alcohol worden getest?

 • Iedereen die op een openbare plaats een voertuig bestuurt of op het punt staat om dat te doen;
 • De verdachte persoon die een verkeersongeval heeft veroorzaakt of elke persoon die het ongeval heeft kunnen veroorzaken, zelfs wanneer het over een voetganger gaat;
 • Een begeleider bij het leren rijden.

Informatie

Rijinstructeurs en begeleiders kunnen OOK op alcohol worden getest wanneer zij passagiers zijn.

Vraag voor een rijbewijs ?
Je zit in jouw nieuwe auto in de garage de zetelverwarming te showen aan een vriend. Kan een politieagent je bevelen om een alcoholtest te doen?

De controlemiddelen

De controlemiddelen

Er zijn 3 manieren om het alcoholpercentage te controleren:

 1. De ademtest (blaastest);
 2. De ademanalyse (blaastest);
 3. De bloedafname.

1. De ademtest

Tijdens een verkeerscontrole overhandigt de politieagent je een apparaat voor het uitvoeren van een ademtest: de blaastest. Je zal dan verplicht worden om in dit apparaat te blazen.

Het apparaat zal dan één van de volgende 3 resultaten weergeven:

S (veilig) = je mag rijden

A (Alarm) = Verplichte ademanalyse

P (Positief) = Verplichte ademanalyse

Het resultaat van deze ademtest geeft slechts een AANWIJZING.
In dit stadium is er geen exact resultaat dat tot een boete of sanctie kan leiden. Daarom is een ademanalyse VERPLICHT.

Belangrijk

Bij een ademtest mag je een eenmalige wachttijd van 15 minuten vragen voordat de test wordt uitgevoerd.

2. De ademanalyse

Als het resultaat van de blaastest "A" (Alarm)" of "P" (Positief) is, voert de politieagent een ademtest uit.

Je zal in een ander apparaat moeten blazen, een blaasapparaat, die de alcoholconcentratie nauwkeurig meet.
Het resultaat wordt vervolgens uitgedrukt in mg/l zuurstof om te bepalen welke sanctie er zal volgen.

Resultaten
SAP
Minder dan 0,22 mg/liter uitgeblazen zuurstofVanaf 0,22 mg/liter uitgeblazen zuurstofVanaf van 0,35 mg/liter uitgeademde lucht OF WEIGEREN.
Niet-strafbaarStrafbaarStrafbaar
Je mag rijden
 • Tijdelijk verbod van 3h;
 • Fijn ;
 • Risico van intrekking of verbeurdverklaring.
 • Rijverbod 6h;
 • Fijn ;
 • Risico van intrekking of verbeurdverklaring ;

Belangrijk

Als je weigert een ademtest te doen, word je als positief beschouwd. Als gevolg daarvan kan je een rijverbod van 6 uur krijgen.

Informatie

De politieagent kan eisen dat je een ademanalyse moet afleggen, zelfs als je nog geen ademtest hebt gedaan.

Tip voor de alcoholist in het team

Je kan een tweede analyse vragen. De test met het laagste resultaat zal worden gebruikt.

Als het resultaat tussen deze twee testen opmerkelijk is, kan je een derde test vragen.

Als er na de derde test nog steeds een afwijking is, volgt er een bloedafname.

Tip voor de alcoholist in het team

3. Bloedafname

In uitzonderlijke gevallen kan het alcoholpercentage worden gemeten door een bloedafname die door een arts/verpleegkundige wordt afgenomen.

Het resultaat wordt dan uitgedrukt in "g/l bloed".

Resultaten
Minder dan 0,5 g/liter bloedVanaf 0,5 g/liter bloedVanaf de 0,35 mg/liter uitgeblazen zuurstof OF bij weigering.
Niet-strafbaarStrafbaarStrafbaar
Je mag rijden.
 • Tijdelijk verbod van 3h;
 • Fijn ;
 • Risico van intrekking of verbeurdverklaring.
 • Rijverbod 6h;
 • Fijn ;
 • Risico van intrekking of verbeurdverklaring ;

De bloedafname wordt gedaan wanneer:

 • De weggebruiker niet in staat is om in de blaastest te blazen (te dronken, ziek, gewond...);
 • Het resultaat van de blaastest A of P is en de ademanalyse niet kan worden uitgevoerd (geen blaastest beschikbaar).

Belangrijk

Er zijn twee manieren om over het alcoholpercentage te communiceren:

 • In g/l bloed (bloedafname);
 • In mg/l uitgeademde zuurstof (blaastest).
Tip voor de alcoholist in het team

Examen

STRAFBAAR alcoholpercentage:

 • 0,22 mg/liter uitgeademde zuurstof = 0,5 g/liter bloed;
 • 0,35 mg/liter uitgeademde zuurstof= 0,8 g/liter bloed.

De drugs

Rijden onder invloed van drugs of medicijnen wordt niet getolereerd!

Tijdens een wegcontrole, kan de politieagent je een speekseltest voorleggen. Deze test zal de aanwezigheid van ten minste één van de volgende stoffen aantonen: Cannabis, ecstasy, morfine, methamfetamine, cocaïne...

Examen

Positief drugsresultaat= 12 uur rijverbod + boete.

Belangrijk

Als je een drugstest weigert, riskeer je dezelfde straf als bij een positieve uitslag, namelijk een rijverbod van 12 uur.

Slapen

Slapen

In België is 1 op de 6 ongevallen te wijten aan slaapgebrek.

Vermoeidheid maakt het moeilijk om je te concentreren.
En koffie drinken, energiedrankjes, het raam openzetten en je hoofd uitsteken voor de slimmeriken helpt niet.

Je kan een paar minuten tegen de vermoeidheid vechten, maar uiteindelijk wint het altijd. Zorg dus voor een goede nachtrust.

Examen

Vermoeidheid, slaapgebrek of stress verhogen de reactietijd.

Belangrijk

Het is aangeraden om elke 2 uur een pauze te nemen.

Vragenlijsten: Rijgeschiktheid

Test jouw kennis over dit hoofdstuk met onze op maat gemaakte vragenlijst!