Stoppen en parkeren

Het verschil tussen stoppen en parkeren.

5 minutes

Stoppen en parkeren

Stoppen, parkeren, stilstaan, ... Als deze woorden voor jou hetzelfde lijken te betekenen, is het tijd om alles duidelijk te maken!

Stoppen en parkeren

Stoppen

Stoppen is de tijd die nodig is om :

 • Om in te stappen of uit te stappen voor een passagier;
 • Goederen te laden of te lossen.

Belangrijk

Deze stoptijd moet zo kort mogelijk zijn.
Vergeet niet dat je andere gebruikers waarschijnlijk stoort op de weg.

Parkeren

Onder parkeren wordt verstaan het stilstaan voor een langere periode dan nodig is om passagiers te laten in-/uitstappen of goederen te laden/lossen.
Dit is de definitie die je in de verkeersregels zal terugvinden...

Als monitor zeg ik jou, met mijn woorden, dat parkeren eerder staat voor wanneer je jouw auto parkeert en deze verlaat om naar huis te gaan.
Bovendien is in dit geval jouw motor uiteraard uitgeschakeld
.

Stilstaan

Stilstaan betekent stoppen om zich aan de verkeerssignalisatie te houden.
Bijvoorbeeld stoppen voor een rood licht of bij een stopbord.

Of wanneer het verkeer druk is, kan je stilstaan in het verkeer.

Examen

Als je bij het stilstaan alle vier richtingaanwijzers (alarmlichten) tegelijk gebruikt, bega je een overtreding. Het is dus verboden!

Vraag voor een rijbewijs ?
Je verlaat jouw auto om naar de bakker te gaan, je bent dus ...

Borden met betrekking tot stoppen en parkeren

Natuurlijk is stoppen en parkeren niet overal toegestaan.

Dit bord, met één schuine streep, zegt dat...
Aan de kant waar dit bord staat, parkeren verboden is op de rijbaan en op de berm tot aan het volgende kruispunt.

Parkeerverbod

Belangrijk

Een diagonale lijn = Parkeren is verboden, maar stoppen is toegestaan.

Dit ronde bord met twee schuine strepen, zegt dat...
Aan de kant waar dit bord staat, parkeren en stoppen verboden is op de rijbaan en op de berm tot aan het volgende kruispunt.

Niet parkeren en niet stoppen

Belangrijk

Twee schuine strepen hebben in de vorm van een kruis (X) = Stoppen en parkeren is verboden.

Extra borden met betrekking tot stoppen en parkeren

Stop- en parkeerborden kunnen met aanvullende borden weergegeven worden.
Deze extra borden geven het begin en het einde van het verbod aan.

Een pijl die naar boven wijst

Een pijl die naar omhoog wijst (voorbij) geeft het begin van het verbod aan.

Een pijl die naar beneden wijst

Een pijl die naar beneden wijst (voor), geeft het einde van het verbod aan.

Verbod voor en voorbij dit bord

Verbod buiten en binnen dit bord.

Verbod voorbij het bord over een afstand van 20m

Het verbod begint voorbij het bord en geldt over een afstand van 20m.

Tip: Om de richting van de pijlen te lezen, leg het bord neer in de rijrichting!

Algemene regels voor het stoppen en parkeren

Stilstaande en geparkeerde voertuigen moeten als volgt geparkeerd staan:

 1. Rechts ten opzichte van de rijrichting.
  Jouw auto kan echter rechts of links geparkeerd staan op:

  • Een eenrichtingsweg;
  • Een toegestane plaats in een woonerf.
 2. In de bebouwde kom, op de berm van de weg.

  Belangrijk

  GELIJKGRONDSE BERM = berm die op hetzelfde niveau ligt als de rijweg.
  VERHOOGDE BERM = berm die NIET op hetzelfde niveau ligt als de rijweg.

 3. Buiten de bebouwde kom, op alle bermen (vlak of uitstekend).

  Je moet er wel voor zorgen dat er nog minstens 1,5 m vrije doorgang blijft voor voetgangers die de berm gebruiken.

  Informatie

  Als de berm niet breed genoeg is, moet jouw voertuig deels op de berm en deels op de rijbaan geparkeerd staan.
  Als dat niet lukt, moet jouw voertuig volledig op de rijbaan geparkeerd staan.

 4. Op de rijbaan:

  • Zo dicht mogelijk naast de rand van de rijbaan;
  • Parallel aan de rand van de weg;
  • Achter andere voertuigen (dubbel parkeren of stilstaan is verboden).

Examen

Wanneer je stopt of geparkeerd staat en een bevoegde agent vraagt je om jouw voertuig te verplaatsen, DOE DIT DAN ONMIDDELLIJK!

In- en uit jouw wagen stappen

Voordat je uit jouw auto stapt, moet je :

 1. De handrem optrekken;
 2. Alle ramen sluiten;
 3. De motor uitzetten en de sleutel uit het contact halen;
 4. De deuren sluiten zodra je uitstapt.

Informatie

Voordat je de deur van jouw wagen opent, moet je in jouw achteruitkijkspiegel controleren of er nog gebruikers op de rijbaan zijn, vooral fietsers.

 1. Om uit te stappen, moet je je naar de achterkant van de wagen richten.
  Op deze manier heb je zicht op het achteropkomende verkeer.

 2. Om in te stappen, stap je langs de voorzijde van de wagen in.
  Op die manier kan je altijd het opkomende verkeer zien.

In- en uit jouw wagen stappen

Examen

Tijdens het praktijkexamen zal de examinator je vragen uit de wagen te stappen alsof je naar huis gaat. Je zal dus de verschillende stappen die ik jou net heb uitgelegd in praktijk moeten zetten.

Vragenlijsten: Stoppen en parkeren

Test jouw kennis over dit hoofdstuk met onze op maat gemaakte vragenlijst!